Vogelwaarnemingen

Op de foto's achtereenvolgend: Buizerd, Slechtvalk, Boomvalk, Torenvalk, Grote Bonte Specht, Groene Specht, Zwarte Specht, Kraai, Sportduif, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, Pimpelmees, Kuifmees, Boomklever, Boomkruiper, Rietgors, Putter, Vink, Kneu, Huismus, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Winterkoning, Roodborsttapuit, Roodborst, Blauwborst, Boompieper, Gekraagde Roodstaart, Zwartkop, Grasmus, Paapje, Kleine Karekiet, Tuinfluiter, Tjiftjaf, Fitis, Spreeuw, Merel, Koperwiek, Zanglijster, Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Patrijs, Fazant, Ooievaar, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Kievit, Kleine Plevier, Oeverloper, Steltloper, Bosruiter, Groenpootruiter, Kemphaan, Grutto, Tureluur, Wulp, Scholekster, Waterhoen, Meerkoet, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Wilde Eeend, Krakeend, Kuifeend, Slobeend, Nijlgans, Grauwe Gans, Brandgans, Canadese Gans, Knobbelzwaan, Zilvermeeuw, Visdief.